Busholdepladserne ved Ingerslevgade skaber trængsel og trafikale problemer. Men snart Foto: Google Maps

Turistbusser og passagerer skaber farlige situationer på Ingerslevgade. Men politikerne er stadigvæk ikke blevet enige om ny terminal til turistbusser i København.

De holder i siden af vejbanen i lange striber og indsnævre biltrafikken, der kommer kørende fra Dybbølsbro og op mod Hovedbanegården.

Turistbusserne der fragter passagerer til Tyskland, Polen eller et hav af andre destinationer i Europa har i mange år holdt i vejkanten ved Ingerslevgade foran DGI-byen til mange borgeres store fortrydelse.

For området er slet ikke beregnet til de store busser og de mange passagerer, der krydser gaderne i området skaber mange potentielt farlige situationer, hvilket flere københavnske borgere har påpeget på Facebook.  

– Normalt gør man en dyd ud af at adskille forskellige typer af trafikanter. I Ingerslevsgade ved DGI-byen, har Københavns Kommune formået at få samlet fodgængere, cyklister, busparkering og biltrafik på utrolig lidt plads.

– Efter jeg er blevet københavner, bruger jeg ofte cykelstien. På visse tidspunkter er det helt umuligt at passere og der opstår mange ‘tæt-på hændelser.’ Buspassagerer, låger, døre og bagage fylder cykelstien, passagerer går rundt på kørebanen og lågerne står åbne i cyklisternes hovedhøjde og med påkørselsrisiko for billister, skriver Tim Ole Simonsen i et opslag på Facebook.

På trods af de farlige forhold, så er aftalen om busterminalen er stadigvæk ikke faldet endeligt på plads, lyder meldingen fra Transportministeriet.

– Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan oplyse, at der ikke er truffet endelig beslutning eller indgået en konkret aftale mellem ministeriet og Københavns Kommune om etablering af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro, skriver ministeriet i et skriftligt svar til KBH.dk.  

Kommune: Aftale er på trapperne 
Københavns Kommune og Transportministeriet forhandler om en fælles aftale om en permanent løsning, og den aftale skal falde på plads meget snart.

Forholdene på Ingerslevgade er ikke en ‘storby værdig’, siger Lars Weiss, og håber at en aftale om en busterminal snart flader på plads.  Foto: Google Maps

– Lige nu kører sagen stadigvæk på embedsmandsniveau mellem ministeriet og forvaltningerne i kommunen. Men i starten af marts skulle der gerne ligge en rammeaftale klar, som kan komme til politisk behandling, siger Lars Weiss, (S) der er gruppeformand og medlem af både teknik- og Miljøudvalget samt økonomiudvalget i Københavns Borgerrepræsentation til KBH.dk.

 

Det er blandt andet spørgsmålet om finansiering af busterminalen, der skal falde på plads. Og selvom Lars Weiss godt er klar over de kritisable forhold på Ingerslevgade, så skal en permanent aftale falde på plads, inden man kan fjerne de nuværende busser fra Ingerslevgade. 
 
– Vi håber selvfølgelig at vi får løst det her tilfredsstillende. Forholdene i Ingerslevsgade er ikke en moderne storby værdig. Men at vi skal bruge en millionregning til at skaffe en midlertidig løsning, det er ikke at foretrække, siger han til KBH.dk.

I et notat fra Københavns Kommune, så skal det besluttes, hvem, der skal betale for anlæggelsen og driften af busterminalen, og her er der opstillet flere modeller for et samarbejde mellem staten og kommunen, blandt andet hvem der skal betale for driften og anlæggelsen af den kommende busterminal. 

Det grønne metrohegn på Kongens Nytorv bliver pillet ned i denne uge