Man udvikler ikke ens forretning ved at bruge tid på løn. På den anden side har man ingen medarbejdere, hvis de ikke får løn.

Lønsystemer har aldrig været spændende – det er dog et område man ikke bør undervurdere. Det har nemlig stor betydning for virksomhedens succes, om medarbejderne er tilfredse – og her spiller korrekt udbetaling af løn en stor rolle!

Lønsystemer bliver bedre og bedre til at hjælpe de lønansvarlige. Automatiserede lønsystemer reducerer antallet af fejl i lønkørslerne og frigiver tid til en ny og mere værdiskabende form for arbejdsopgaver. Et lønsystem skal selvfølgelig administrere løn. Derudover skal det også holde styr på tillæg, overarbejde, løntrin, personalegoder, feriepenge, pension, osv. Det er derfor vigtigt at finde et godt online lønsystem kan hjælpe din virksomheden med at holde styr på lønnen.

Alt efter hvor stor ens virksomhed er, og hvor mange ansatte der er, findes der mange forskellige måder at håndtere lønnen på. Hvis man har en lille virksomhed, kan der være måneder, hvor der ikke skal udbetales løn. Nogle gange kan man derfor glemme at få 0-indberettet til SKAT, hvilket ofte udløser en bøde. Et online lønsystem indberetter automatisk, også hvis man glemmer at lave løn.

Mennesker kan lave fejl – det kan en computer ikke

Som lønansvarlig i en virksomhed er der særligt tre forhold, der bliver sat en stor ære i: 1) Der må ikke laves fejl, 2) lønnen skal være korrekt og 3) lønnen skal udbetales til tiden. Et godt online lønsystem sparer både tid og ressourcer, selvom det ikke er helt omkostningsfrit.

Selvom mennesker har sine faste rutiner og kan være eksperter i manuelle indtastninger – så er de stadig bare mennesker. Og mennesker kan blive trætte og ukoncentrerede, og her sker fejlene. Det kan computere ikke. De regner rigtigt – hver gang. Og skulle der alligevel snige sig en menneskelig fejl ind i en lønkørsel, kan fejlen altid rettes op igen bagefter.

Tendensen er, at den lønansvarlige går fra at være en funktion med mange manuelle arbejdsopgaver til at være en funktion, der primært skal kvalitetssikre og skabe sammenhæng i det flow af information, der automatisk bliver lagt ind i lønsystemet.

Nogle online lønsystemer tilbyder også muligheden for at administrere medarbejdernes løn gennem en app. Lønsystemer over en app har de samme funktioner som på en pc, og det er ligeså nemt, hvis ikke nemmere, at holde styr på diverse ting, da lønadministreringen altid er lige ved hånden. 

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource
Virksomhedens vigtigste ressource er medarbejderne!  Det er dem der sørger for virksomhedens daglige drift og gøremål. Det er dem der er virksomhedens repræsentanter og ansigt udadtil. Det er også dem der i sidste ende styrer kvaliteten af det produkt eller service, som virksomheden leverer. Glade og tilfredse medarbejdere er derfor utrolig vigtig for virksomhedens succes. Medarbejderne skal kunne stole på, at de får den korrekte løn udbetalt. Et online lønsystem sikre altså at virksomhedens vigtigste ressourcer får, hvad de er berettiget til – og lønnen er trods alt det, der driver de fleste på arbejde hver dag.