Den danske virksomhed Brunata er nok mest kendt for at levere løsninger til forbrugsmålinger og forbrugsregnskaber i udlejningsejendomme. Hvis du bor i lejlighed, har du måske modtaget en forbrugsopgørelse for el, vand og varme fra netop Brunata.

Sponsoreret indhold

Virksomheden har en stor ekspertise inden for et bredt spektrum af løsninger, der alle har energiforbrug som omdrejningspunkt. Brunata har således specialiseret sig i energioptimering af boliger og bygninger, og den er faktisk blandt de førende i verden inden for denne branche.

Brunata er en cleantech-virksomhed

Bæredygtighed og effektiv ressourceudnyttelse er nogle af fokuspunkterne for cleantech-virksomheder. Dette gør sig også gældende for Brunata. I mange årtier har virksomheden stræbt efter at udvikle højteknologiske løsninger, som kan optimere energiforbruget i boliger. Hele tiden med fokus på forbedringer, der kommer både vores klode og os som forbrugere til gode.

Med Brunatas cleantech-løsninger kan energiforbruget i udlejningsejendomme effektiviseres og optimeres, så der kan spares på energiressourcer som el, vand og varme. Med en effektiv udnyttelse af ressourcerne kan der bidrages til grønne løsninger, som kan understøtte visionen om en større bæredygtighed i verden.

Forbrugsmålere

Brunata er blandt de førende virksomheder, når det drejer sig om løsninger til måling og fordeling af forbruget af el, vand og varme i udlejningsejendomme. De har udviklet højteknologiske løsninger, som kan tilgås af både administratorer, ejere og lejere, og som er præcise, pålidelige og overskuelige. Det handler ikke kun om at optimere og effektivisere energiforbruget, men i lige så høj grad om at levere produkter, som gør adgangen til forbrugsmåling og forbrugsregnskab nem og let tilgængelig for alle brugere.

Når der skal udarbejdes forbrugsregnskaber, skal de være korrekte og overensstemmende med det reelle forbrug for den enkelte lejer. For at kunne levere nøjagtige forbrugsregnskaber skal der ligge pålidelige og præcise målinger til grund for regnskaberne. Brunata har udviklet målere, som alle scorer højt på præcision, form og up to date teknologi, som samtidig har et fremtidigt og langsigtet perspektiv.

Fjernaflæsning af forbrug

Brunata har specialiseret sig i udvikle og levere fjernaflæsning af energiforbrug til udlejningsejendomme. Fjernaflæsning automatiserer forbrugsaflæsningerne og frigør både administratorer og lejere for at skulle bruge tid og energi på en manuel aflæsning. Forbrugsmålerne fjernaflæses netværksbaseret, på samme måde som forbrugsregnskabet kan tilgås online for alle brugere. Det giver lejerne mulighed for løbende at følge med i deres energiforbrug og dermed også at have en føling med, hvilken vej deres forbrugsudgifter går.

For administratorer og ejere betyder de netværksbaserede løsninger en besparelse i både tid og administrativt arbejde. Lejerne kan på egen hånd tilgå deres forbrugsregnskab, og det sparer begge parter for besværlige og tidskrævende arbejdsgange.

Energioptimering

Brunata arbejder løbende på at videreudvikle teknologiske løsninger, der kan understøtte en optimering og effektivisering af en bygnings energiforbrug. Udgangspunktet er redskaber, der løbende moniterer og analyserer alle de data, som forbrugsmålerne sender til den online platform, som indeholder selve overblikket over det samlede energiforbrug og eventuelle ressourcespild for en given bygning.

Ved at modtage detaljerede data om energitab kan der effektivt arbejdes hen mod en forbedring af de energimæssige forhold i en bygning. En effektivisering af ressourceforbruget i en bygning vil hurtigt kunne ses på bundlinjen hos både lejere og ejere. Derudover vil der kunne skabes et grønnere forbrugsregnskab, hvor bæredygtige løsninger er i fokus, og hvor der sigtes efter ressourcebesparelser.