Foto: Shutterstoc

Vi skal passe på vores jord, og er derfor blevet mere bevidste om miljø og klima. Der bliver hele tiden taget nye bæredygtige initiativer, som skal bringe os tættere på en mere miljøvenlig tilværelse.

Det kan være alt fra nye energikilder, stop af madspild, genbrug af tøj, køb af genbrugte møbler og endda også genbrugte golfbolde.

Moder Jords naturlige ressourcer er under et stigende pres, i takt med at vores forbrug stiger. Dette betyder, at vi er nødt til at genoverveje vores måde at producere og konsumere. Derfor sigter Danmark efter, at indføre en mere cirkulær økonomi.

Hvad er cirkulær økonomi?

Inden vi kigger på cirkulær økonomi, skal vi først kigge på dens modsætning; lineær økonomi. Ved lineær økonomi udvinder man materialer, som efterfølgende sælges til forbrugeren og de produkter der ikke sælges, bliver det til et affaldsprodukt. I Cirkulær økonomi sætter man en stopper for dette overforbrug og spild ved at genanvende så mange råstoffer som muligt, så affaldsprodukter bliver til en ressource.

Mangel på ressourcer og en stigende pris på diverse varer har resulteret i, at cirkulær økonomi er blevet en prioritet. Cirkulær økonomi er en praktisk økonomi form, da den sikrer, at de danske virksomheder opretholder en høj konkurrenceevne samtidig med, at den bidrager til en bæredygtig håndtering af moder jords ressourcer. Dette kan ske ved at designe bygninger og produkter, der kan repareres og genanvendes i stedet for at blive kasseret. Det kan også sker ved, at anvende biomasse til medicin, fødevareaffald til dyrefoder og skabe en cirkulær fødevareindustri.

For at imødekomme denne miljøvenlige dagsorden, vil den danske regering styrke virksomhederne, da de er et vigtigt motiverende element. De vil støtte op om cirkulær økonomi gennem data, digitalisering og ikke mindst gennem design. Derudover vil de ændre forbrugsmønstret og skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte varer.

Man kan se den cirkulære økonomi i flere forskellige virksomhedstyper. Det kunne eksempelvis være en elektronikvirksomhed, der erhverver sig brugt elektronik fra store it-virksomheder, sætter dem i stand og videresælger dem med en ny garanti. Et andet eksempel kunne være en mælkefabrikant, der benytter den tiloversbleven valle fra mælkeproduktionen til andre varer i fødevareindustrien. De genbruger altså råvarer, frem for at smide dem ud og undgår at noget går til spilde.

5 grunde til at København er en grøn hovedstad

København er ikke blot Danmarks hovedstad, men også en grøn hovedstad. Dette betyder, at Københavns virksomheder og indbyggere gør noget ekstra for, at gøre vores hovedstad mere bæredygtig.

En af grundene til, at København er kåret som en grøn hovedstad er blandt andet, at københavnerne tager cyklen frem for bilen, når de skal i skole, på arbejde eller noget helt tredje. Når man tager cyklen igennem København, vil man opdage, at byen er spækket med grønne områder, som bidrager til et mere bæredygtigt samfund. Når husstandene i København bruger energi, så sker det stort set alt sammen via fjernvarme. Fjernvarme udnytter overskydende varme fra el produktionen og industrien, hvor 90% af alt bygningsaffald genanvendes.