Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har besluttet at rive Slagtergårdene ned trods store protester. Foto: Skrivunder.net

Et flertal på Købehavns Rådhus har besluttet at sige god for en ny lokalplan, hvilket betyder, at Slagtergårdene på Enghavevej skal rives ned.

Slagtergårdene har ligget på Vesterbro i hundredevis af år, og ved siden af værtshuset og restaurant Klubben kan man ane de gamle bygninger nær Tove Ditlevsens Mindehave.  

Men snart er det ovre for de gamle bevaringsværdige bygninger, som har stået på Vesterbro siden 1860’erne. 

Mandag har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendt lokalplanen for Sundevedsgade-karréen, hvor der skal bygges over 80 moderne boliger i stedet.

Det sker på trods af at 300 københavnere har gjort indsigelse mod projektet via høringsvar til kommunen, mens næsten 9.000 borgere har skrevet under på, at Slagtergårdene skal bevares.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i en ansøgning forsøgt at få Slots- og Kulturstyrelsen til at frede bygningerne og på den måde hindre lokalplanen.

Men Slots- og Kulturstyrelsen mener ikke, at bygningerne bør fredes, selvom styrelsen skriver i sit svar, at der er tale om ‘et særligt kulturmiljø, som kommunen bør bevare for eftertiden’.

Her er der dog tale om selve området og ikke bygningerne, og defor fik kommunen altså afslag på sin ansøgning. 

Det er hele denne karré mellem Sundevedsgade, Enghavevej og Vesterbrogade, der er i spil.  Foto: Københavns Kommune

Derfor er det nu en ærgerlig Morten Kabell, der ikke kunne skaffe opbakning til at bevare Slagergårdene på Vesterbro.

Slagtergårdene har ligget på Vesterbro siden 1860’erne. Foto: Skrivunder.net

Tusindvis af københavnere har skrevet under på, at de historiske Slagtergårdene bør bevares. Foto: Skrivunder.net

– Jeg er utrolig ked af, at det ikke lykkedes at skaffe flertal for at bevare det historiske miljø omkring Slagtergårdene til trods for et stort lokalt engagement.

– Sagen viser desværre, at der nogle gange kan være langt fra ord til handling i politik, hvor mine kollegaer ellers gerne taler om at lytte til københavnerne og at bevare de enkelte bydeles særlige karakter, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Slagtergårdene har ligget på Vesterbro siden 1860’erne, hvor der blev slagtet dyr i baghuset, mens slagterne selv boede i forhuset.

Slagterne var yderste velbetalte og velansete i bylivet, da det var blevet forbudt at slagte dyr indenfor byens befæstning, hvilket gav slagterne gode kår helt frem til sidste halvdel af 1900-tallet, fordi de havde monopol på at slagte dyr.

I stedet skal der bygges topmoderne boliger. Foto: Københavns Kommune

Over 80 nye lejligheder skal opføres, hvor Slagtergårdene ligger i dag.  Illustration: Entastis

Lokalplanen for området skal stadig behandles i både Økonomiforvaltningen og Borgerrepræsentationen, inden planerne om nybyggeriet kan føres endeligt ud i livet. 

Men Teknik- og Miljøudvalget har altså godkendt lokalplanen.

Voldtægtsmand fanget i Københavns Lufthavn: Da han skulle gennem kontrollen, gik alarmen