Der kommer flere og flere indbyggere i København. Det er både unge mennesker og børnefamilier, som vælger at flytte til København.

Det er især de nye byområder som Sydhavn, Nordhavn og Islands Brygge, at børnefamilierne flytter til. Det betyder, at der mangler skoler. 

Nye skoler eller flere klasseværelser

Københavns Kommune står overfor et stort problem, som de skal have fundet en løsning på. Enten skal der bygges flere klasseværelser, så der er plads til alle de nytilkomne børnefamilier. Hvis dette ikke er muligt, så må kommunen bygge nogle helt nye skoler. Dette indså kommunen, da de afsatte penge til nye skoler i 2019.

Det er ikke godt nok at eleverne genhuses i barakker eller pavilloner. Børnefamilierne vil have rigtige klasseværelser til deres børn, hvor der er styr på pladsen og teknikken. Der skal være nok strømstik og whiteboards. Især whiteboards er vigtige i den digitale hverdag i dag. Alt foregår igennem computeren, men det er stadigvæk vigtigt, at lærerne har muligheden for at skrive på tavlen som i gamle dage. Du kan læse mere om whiteboards her

Budget afsat

Efter Københavns Kommune afsatte penge til de nye skoler, venter børnefamilierne blot på at de står færdige. Dog lader det til, at der er noget godt i vente. Det lyder nemlig på, at de nye skoler også får nye idrætshaller og den ene skole får også en svømmehal tæt på. 

København bliver større

Imens problemet med de manglende skoler endnu ikke er løst, så er der helt andre problemer andre steder i landet. I stort set alle andre byer lukker skolerne på stribe, da der skal spares og elevtallet falder. I flere byer står der altså tomme skoler, imens der er stor mangel på dem i København. Det betyder på, at København blot bliver større og større for hver dag der går og nye tilflyttere kommer til.