Fredensborg Slot ved Esrum Sø i Nordsjælland er fremover en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto: Shutterstock

Danmark har fået en ny nationalpark lige nord for København. ‘Med sine store skove og søer er Danmarks nye nationalpark fuld af unikke og enestående elementer af den danske natur,’ siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det har taget 12 år, men nu er det sikkert og vist. 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver Danmarks femte nationalpark og den næststørste i landet med sine godt 26.250 ha, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

De fem nordsjællandske kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør har samarbejdet om at skabe den nye nationalpark, som nu endelig er en realitet efter at være blevet præsenteret som et pilotprojekt tilbage i 2005.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har Nationalpark Kongernes Nordsjælland helt på plads. Med sine store skove og søer er Danmarks nye nationalpark fuld af unikke og enestående elementer af den danske natur. Både private lodsejere og kommunerne fortjener stor ros for det store engagement, de har lagt i projektet fra dag ét. Jeg ser frem til at følge den fortsatte udvikling af Kongernes Nordsjælland, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Formålet med den nye nordsjællandske nationalpark er at bevare, styrke og synliggøre naturen, landskabet og kulturhistorien.

Fredensborg Slot ved Esrum Sø

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som den femte danske nationalpark på grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier. Omkring halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder med internationalt betydningsfuld natur, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan blandt andet bryste sig af historiske kulturspor som Gribskov, Fredensborg Slot og Kronborg, Esrum Kloster samt de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk, og der er bred politisk begejstring for den nye nationalpark. 

– Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet endnu større efter høringsrunden, og det er godt, at den kan udbygges med endnu flere områder og lodsejere også i fremtiden. Det sikrer både naturmæssig og kulturel mangfoldighed til glæde for borgerne, der bor i Nordsjælland, for turisterne og bæredygtig udvikling af det lokale erhvervsliv, siger Socialdemokratiets nationalparkordfører Christine Antorini.

– Det her er en glædelig og vigtig start på det, der kan blive til den største og flotteste nationalpark på Sjælland. Derfor vil vi radikale arbejde målrettet for, at vi i de kommende år får bundet området endnu mere sammen og udvidet det – også gerne til at omfatte Øresund, siger Martin Lidegaard (R).

De øvrige danske nationalparker er Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Thy, Nationalpark Vadehavet samt Nationalpark Skjoldungernes Land ved Roskilde Fjord.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland nord for København forventes at blive indviet i foråret 2018.

Bakken har endelig fået grønt lys: Åbner fast i efteråret og julen