Uniformerede betjente tager rundt blandt udvalgte skoler i Nørrebro og Nordvest for at skabe tryghed for de større elever. Foto: Københavns Politi

Bandekonflikten har fået Københavns Politi til at styrke indsatsen blandt skoleelever i København. Besøgene skal skabe mere tryghed blandt børn og unge.

To betjente står i den blå uniform og vest står foran en skoleklasse på Nørrebro. 

Der er dog ingen, der bliver anholdt eller sigtet, men politiets særlige indsats foran eleverne er alligevel en meget vigtig del af politiets arbejde verserende bandekonflikt.

– Vi udpegede 25 skoler i området, hvor vi kommer ud til 110 ældre skoleklasser, hvor vi underviser og taler med de større elever. Formålet er at skabe forståelse for den øgede polititilstedeværelse og derved sikre at det opfattes som tryghedsskabende og ikke det modsatte.

Sådan lyder det fra Jonas Wybrandt, politikommisær, leder i den Kriminalpræventive sektion i Københavns Politi. Han har ansvaret for at politibetjente dagligt besøger en eller flere skoler, i alt 110 skoleklasser, hvor de ældste elever kan være blevet præget af bandekonflikten. 

For selvom bandernes konfrontationer primært udspiller sig ved skyderier på gaden, så har konflikten sat sine spor helt ind i klasseværelserne, da en 16-årig dreng blev skudt og dræbt på Østerbro for lidt over en måned siden. 

– Vi begyndte projektet, da den 16-årige dreng blev skudt i Ragnhildsgade. Han gik jo selv i 9. klasse, og der var en hel skoleklasse, der blev berørt af den her sag. Og det medfører selvfølgelig en masse spørgsmål, siger Jonas Wybrandt til KBH.dk.

Skolerne der kan forvente besøg af politiet findes primært indenfor visitationszonen på Nørrebro og Nordvest, hvor bandekonflikten primært har udspillet sig.

– Vi er i fuld gang, og dagligt er vi ude på en eller flere skoler med flere politifolk. Og det er alle slags skoler, herunder friskoler og specialskoler, hvor vi kontakter skoleledelsen og tilbyder at formidle det her budskab.

Foreløbigt har betjentene besøgt 85 skoleklasser, hvor ingen skoler endnu har sagt nej til politiets tilbud.

– Vi har fået rigtig god feedback fra skolerne. Og flere ønsker, at vi udvider tilbuddet til også at omfatte de mindre klasser, understreger Jonas Wybrandt til KBH.dk. 

Politiets indsats i skoleklasserne forventes afsluttet inden årets udgang. 

Københavnsk ægtepar anholdt i dybt hemmelig sag