Tivoli har for andet år i træk sat rekord målt på omsætning og har leveret et resultat meget tæt på tidligere rekorder. Den positive vækst, der for alvor tog sin begyndelse i 2022, fortsatte i 2023.

2023 blev det vådeste år i dansk vejrhistorie, men gæsterne trodsede det ustadige vejr, og Tivoli nåede 4.031.000 gæstebesøg, hvilket er en stigning på 5% sammenlignet med året før. Det endelige resultat før skat endte på 111,1 mio. kr. For 2024 forventer Tivoli en omsætning i niveauet 1,2 mia. kr. og et resultat på niveau med 2023.


2023 bød på klassiske Tivoli-oplevelser, hvor 180-års fødselsdagsaktiviteterne foldede sig ud. Der kom nye restaurantkoncepter til, vi fortsatte udviklingen af de klassiske koncerter, og Tivolirevyen vendte med succes tilbage. Gæsterne deltog aktivt i Tivolis to festivaler (Food og Have- og Blomsterfestivallen), Fredagsrock, LørdagsHits og det verdenskendte dansekompagni Alvin Ailey Dance Theatertrak mange gæster til. Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard blev også i år fejret på Plænen.

Tivoli slog flere omsætningsrekorder og resultatrekorder i 2023, hvor der bl.a. blev leveret den resultatmæssigt bedste sommer og julesæson. De gode resultater kom også forlystelseshavens eksterne lejere til gode. Det er lykkedes at cementere Tivolis forretning efter hårde år med Covid-19, hvilket giver grund til optimisme, selv om der er fortsat er usikkerhed forbundet med 2024. For Tivoli gælder det om at få alle gæsterne tilbage fra før Covid-19 både de danske og turisterne.

Tivolis direktør Susanne Mørch Koch siger:
”Vi glæder os over Tivolis resultat for 2023. Tivoli har i årets løb været fyldt med glade gæster, som har fået både klassiske, enestående og opsigtsvækkende oplevelser. 2023 blev et år med besøgsvækst og finansielle resultater, der dels vidner om et Tivoli i fremgang, dels muliggør omfattende og nødvendige investeringer i både Tivolis brede kulturudbud, vedligehold og i udvikling af nye tiltag til glæde for Tivolis gæster. Forude venter bl.a. en historisk stor investering i et forlystelsesområde med en omfattende ombygning og nyudvikling af det nuværende Asienområde. Det nye område forventes at stå færdigt i 2026. Her og nu glæder vi os til åbningen af årets sommersæson, hvor det er svært ikke at være optimist, når vi bl.a. kigger på vores mange kultur- og gastrotiltag i den kommende sæson, men vejret og konjunkturerne er altid ubekendte spillere”.

Tivoli, der åbner 22. marts, ruller stort program ud for gæsterne i 2024
Tivoli åbner den 22. marts med nye og gamle klassiske Tivoli oplevelser med afsæt i tradition og fornyelser. Der åbner igen nye restaurantkoncepter, festivaler, klassiske koncerter, Fredagsrock og Tivolirevyen fortsætter. Der bliver gæsteoptræden med Hamburg Ballet under ledelse af John Neumeier og New York City Ballet Theater i Tivolis Koncertsal, og mange enkeltstående mærkedage, som gæsterne kan samles om.

Forventninger til 2024
Forventningen til 2024 er baseret på, at gæsteantallet vil være på niveau med 2023. Tivoli oplevede i 2023 et markant fald i gæster fra de største nærmarkeder, Norge og Sverige på 32%, hvilket dog blev kompenseret af flere gæster fra andre lande. Der er usikkerhed om, hvordan det økonomiske råderum hos Tivolis gæster, herunder de største nærmarkeder, vil påvirke gæstebesøgene. Der er fortsat krig i Europa og Mellemøsten. Baseret på ovenstående og i tråd med fondsbørsmeddelelsen af 22. januar 2024 forventer Tivoli at kunne fastholde omsætning og resultat før skat på niveau med 2023.