Over 14.000 cyklister og gående bruger dagligt Inderhavnsbroen.

14.000 cyklister smutter hver dag over Inderhavnsbroen ved Nyhavn i København, og det skaber kaos og trængsel.

Mellem Nyhavn og Prinsessegade kan cyklister og gående nu komme direkte over Københavns Havn, og på kun få minutter forbindes Christianshavn og Holmen med den centrale del af København ved Kongens Nytorv.

Inderhavnsbroen åbnede officielt i juli sidste år efter flere forsinkelser og startvanskeligheder. Efter åbningen blev broen hurtigt taget i brug af cyklister og gående, og hver dag krydses den af godt 14.000 borgere og turister.

Den store succes betyder, at cyklister og gående skal deles om pladsen på broen, hvilket har ført til trængsel og kaos, fordi det ikke er tydeligt defineret, hvor henholdsvis cyklister og fodgængere skal færdes.

– Det er kommet en lille smule bag på os, at københavnerne så hurtigt er begyndt at benytte strækningen så meget, og det har medført nogle trængselsudfordringer, som vi er blevet opmærksomme på løbende. Og det altså dem, vi nu forsøger at løse med den forbedrede landingsplads, siger Steffen Rasmussen, centerchef for Trafik og Byliv i Teknik- og Miljøforvaltningen, til KBH.dk.

Derfor vil Københavns Kommune nu skabe en dedikeret bane, som fodgængere kan gå over, og hvor der ville være en midterhelle, så cyklister og gående ikke støder sammen i området, som det er tilfældet nu.

Broen bliver benyttet af over 14.000 personer hver dag. Foto: Leif Jørgensen
– Den nye løsning adskiller cyklisterne og fodgængerne og gør det tydeligt for alle parter, at man skal være opmærksom på, at der kommer andre trafikanter på strækningen.  

– Samtidig kommer der mere lys og en anden belægning, så det bliver lettere at se, hvordan man skal tage hensyn til hinanden, hvilket forhåbentligt vil give alle en bedre oplevelse, siger Steffen Rasmussen til KBH.dk.

Han understreger, at både kommunen og borgere har været gode til at udveksle erfaringer om brugen af den smarte cykelrute over havnekanalen.

– Det skyldes delvist, at vi løbende holder øje med de trafikale forhold i byen, men også at københavnerne er gode til at melde ind til os, hvis de oplever problemer derude, siger Steffen Rasmussen til KBH.dk.

Københavns teknik- og miljø forvaltning forventer, at prisen for ændringerne ved broens landingsområde lander på cirka 210.000 kroner. Arbejdet påbegyndes i begyndelsen af året, og afhængigt at vejrforholdene forventes det, at arbejdet at står færdigt først på sommeren 2018.

Derefter gælder det bare om at krydse fingre for, at Inderhavnsbroen er færdig med at volde problemer.

Byhistoriker om Tove Ditlevsens barndomskvarter: Vesterbros originale historie fortrænges af sjælløst boligbyggeri