Foto: Shutterstock

Københavnske buschauffører kører alt for vildt, og busserne er ikke ældrevenlige nok, lyder det fra Ældrerådets formand. Movia kan ikke genkende kritikken.

Ældrerådet i København drømmer om mere ældrevenlige busser i hovedstaden.

Som det er nu, er busserne for besværlige at komme ind og ud af, fordi de ikke kan sænkes helt ned til kantstenen. Det betyder, at turen bliver udfordrende for svagelige ældre med rollator, der ikke bare nemt kan trille ind og ud.

Derudover mener Ældrerådet, at det for ofte sker, at buschaufførerne kører voldsomt. De starter og bremser for hårdt og lukker dørene for hurtigt, så ældre, der i sagens natur ikke kan bevæge sig så hurtigt, må skynde sig ud for ikke at blive klemt.

– Det er dejlig at sidde hjemme i lænestolen. Hvis det er frivilligt. Det er ærgerligt, hvis man sidder der, fordi man ikke kan komme rundt i byen på egen hånd, lyder det fra Ældrerådet.

Kirsten Nissen, der er formand for Ældrerådet i København, har selv siddet fast i busdøre flere gange, selvom hun er hurtig på fødderne. Hun frygter, at mange ældre helt dropper at tage bussen, fordi de føler sig utrygge.

– Jeg er blevet klemt i busdøre tre gange, selvom jeg er frisk. Den måde, de starter og stopper på, der skal man virkelig holde fast for ikke at falde. Så der har vi et problem. Og det er næsten umuligt at tage bussen med en rollator, fordi den skal klappes sammen først, men egentlig burde de ældre ubesværet kunne køre ind, og det kan de ikke i dag, siger hun til KBH.dk.

Hun er glad for de nye busser i København, for eksempel 5C, der kører ad Nørrebrogade og Frederikssundssvej, som kan sænkes helt ned til gadeplan, så ældre og gangbesværede nemmere kan komme ind og ud.

– Men der stadig nogle gamle busser, hvor man skal træde højt op, og tit lukker dørene for hurtigt, når man skal ud af bussen. Vi har brug for bedre busser, som tager hensyn til ældre og unge med handicap, og som starter og stopper mere glidende, så man ikke behøver at frygte at falde på halen.

400 meter til nærmeste stoppested
Udover at Kirsten Nissen ønsker sig moderne busser og chauffører, der kører mere roligt og viser hensyn til ældre, så har Ældrerådet i København også en række konkrete bud på, hvordan den kollektive trafik bliver mere ældrevenlig.

Blandt andet at der maksimalt må være 400 meter fra et stoppested til et såkaldt ældrerelevant rejsemål.

– Dette gælder både stoppested fra borgers hjem og fra stoppested til ældrerelevant rejsemål, oplyser Ældrerådet, som også foreslår, at der opstilles ‘pausebænke’ mellem stoppesteder, hvor der er over 400 meter mellem stoppestederne.

Ældrerådets formand Kirsten Nissen mener derudover, at der ligger en opgave i at få de ældre til at køre mere med metroen.

– Vi skal gøre noget særligt for, at de ældre begynder at tage metroen, for det gør de slet ikke. Hvis du kigger dig omkring i metroen, vil du næsten ikke få øje på ældre mennesker, og det handler simpelthen om, at de ikke har lært metroen at kende. De føler sig ikke trygge ved at bruge den.

– De kører med bus, fordi det har de gjort hele deres liv. Det er nærmest en tradition for ældre københavnere. De elsker deres busser, men vi skal altså også have dem ned i metroen, siger Kirsten Nissen.

Derudover mener hun, at en del af løsningen ligger i at uddanne buschaufførene til at vise mere hensyn til ældre passagerer, men hun peger også på, at der bør kigges på chaufførernes stramme tidsplaner og vilkår, som kan være en del af årsagen til, at de føler sig pressede til at skynde sig gennem byen og dermed glemmer at tage hensyn til ældre, som er langsommere end andre passagerer.

– De må høre på meget brok, og det er også et stort skrummel at køre rundt med. Man kan mærke, hvor stressede de er, og når der så kommer en dårligt gående gammel person op i bussen, og de skal vente lidt længere, så bliver det endnu en stressfaktor, fordi de skal følge deres tidsplan.

– Så det er også et spørgsmål om at se på, hvilke vilkår chaufførerne kører under, siger Kirsten Nissen.

Movia: ‘De ældre er meget tilfredse’
I modsætning til Ældrerådet mener busselskabet Movia ikke, at deres chauffører tager for lidt hensyn til ældre passagerer.

Movias forretningschef Eskil Thuesen siger til KBH.dk, at meget få adspurgte ældre passagerer giver udtryk for, at de er utilfredse eller utrygge ved at tage bussen i København.

– Vi er selvfølgelig kede af at høre, at Ældrerådsformanden i København har den generelle opfattelse, at buschaufførerne ikke tager hensyn til de ældre. Det er bestemt ikke en opfattelse, som vi kan genkende. Tværtimod viser Movias løbende årlige undersøgelse af cirka 30.000 passagerer, at de ældre er de allermest tilfredse, når de bliver spurgt til kvaliteten af deres bustur, siger han.

– Mellem 95 procent og 99 procent af de adspurgte fra 70 år til 99 år oplyser, at de er tilfredse eller endog meget tilfredse med chaufførens kørsel og chaufførens service. Movia gennemfører løbende en undersøgelse af passagerernes tilfredshed med kvaliteten af deres rejse, hvor der blandt andet spørges ind til passagerernes opfattelse af chaufførens kørsel og chaufførens service og fremtræden. Under 1 procent af de ældre siger, at de er utilfredse med chaufføren, tilføjer Eskil Thuesen.

Hvad gør I for at sikre, at ældre trygt kan køre med bussen i København?

– Movia har udliciteret kørslen af de forskellige buslinjer til private busoperatører. Vi lægger i vores kontrakt med busoperatøren vægt på, at chaufføren skal yde en korrekt og venlig betjening af kunderne og det omfatter naturligvis også ældre passagerer. Og vi er derfor meget glade for, at kundeundersøgelserne viser, at de ældre er blandt de allermest tilfredse passagerer.

Er det en del af oplæringen af jeres chauffører, at ældre passagerer skal vises et særligt hensyn?

– Som nævnt har Movia udliciteret kørslen af buslinjerne til private busoperatører, der også ansætter og oplærer chaufførerne. Movia stiller en række forskellige krav i kontrakterne – herunder blandt andet krav til at chaufførerne skal yde en korrekt og venlig betjening af kunderne. Og som nævnt er de ældre meget tilfredse med chaufførens kørsel og service.

– Hvis ældrerådsformanden har konkrete eksempler fra ældre, der har en dårlig oplevelse, er hun meget velkommen til at kontakte Movia og oplyse buslinje, tidspunkt og episode, så vi kan formidle en kontakt til den pågældende operatør, der kører linjen. Men som nævnt viser vores undersøgelse en udbredt tilfredshed med chaufførerne, siger Movias forretningschef Eskil Thuesen.

‘Man er magtesløs’
Ældrerådsformanden undrer sig over resultatet af Movias undersøgelse.

– Det passer jo ikke. Der er selvfølgelig chauffører, der kører ordentligt, og så er det nogen, der ikke gør. Men jeg kender ikke nogen ældre, der aldrig har haft en ubehagelig oplevelse i bussen – så jeg giver ikke ret meget for, at deres undersøgelse viser, at det kun er én procent af de ældre, der er utilfredse. Så er vi alle afvigende i Ældrerådet? Det tror jeg ikke, siger Kirsten Nissen til KBH.dk.

– Der er bestemt dygtige chauffører, som er søde og kører rigtig godt, men der er altså også alt for mange, som kører vildt, og man er magtesløs. De lukker dørene for hurtigt, og jeg har for nylig set to ældre damer, der faldt på vej ud af bussen, fordi dørene blev lukket for tidligt. Så min generelle oplevelse er, at der er et problem her.

Ældrerådet tager deres forslag til mere ældrevenlig kollektiv trafik med til repræsentanter for de politiske partier i København, og forslagene vil desuden præge rådets arbejde med den kommende høring om Bynet 2019.

– Bliver de gennemført, vil København have fået en kollektiv trafik, der undersøtter kommunens ældrepolitiske mål om at forebygge ensomhed og at fremme, at ældre borgere deltager aktivt i samfundet og mestrer deres over egen hverdag, oplyser Ældrerådet.

Seks ud af syv døgnapoteker i København lukker – kun Steno Apotek ved Hovedbanegården overlever