Ældre borgere kan fremover tilkøbe ekstra ydelser. Foto: Københavns Kommune

Ældre borgere i Københavns Kommune kan fra januar 2018 købe ekstra ydelser fra den kommunale hjemmepleje.

Hjælp til at stryge tøjet, lægge makeup, pynte op til jul, pudse sølvtøj eller købe ind.

Byens ældre borgere kan fra det nye år købe ekstra ydelser fra den kommunale hjemmepleje, efter at et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget at indføre en prøveordning, der løber frem til 2020.

Muligheden for at tilkøbe ekstra ydelser af den kommunale hjemmepleje gælder for borgere, som i forvejen er visiteret til personlig pleje og støtte, praktisk hjælp og madservice.

Muligheden for at tilkøbe ydelser af den kommunale hjemmepleje er et såkaldt frikommuneforsøg. Tilkøbsydelserne vil ikke gå ud over den nuværende klippekortsordning, som sikrer alle borgere en halv times valgfri pleje om ugen.

Fra januar får borgere mulighed for blandt andet at tilkøbe følgende ydelser for et fastsat beløb:

 • Hovedrengøring
 • Afrimning af fryser
 • Tøjvask
 • Strygning
 • Vask af gardiner
 • Pudsning af sølvtøj
 • Hjælp til makeup
 • Neglepleje og neglelak
 • Tur til posthus eller bank
 • Tur til supermarked
 • Indkøb af tøj
 • Hjælp til at modtage gæster
 • Pynte op til højtider
 • Sortering og udsmidning af tøj

Ældrerådet i København siger til KBH.dk, at de støtter den nye ordning.

Ældrerådets formand Kirsten Nissen mener, at det skaber lighed, fordi ældre med privat hjemmehjælp altid har haft mulighed for at tilkøbe ydelser. Nu får borgere, som modtager kommunal hjemmepleje, også mulighed for at købe sig til ekstra ydelser, og det er positivt:

– Det er ikke rimeligt, at det offentlige ikke kan yde ekstra service, når det private kan, så vi ser det som en sidestilling. Vi synes, at borgere, som får hjælp af det offentlige, skal have samme tilbud som de ældre, der modtager privat hjemmepleje, siger hun til KBH.dk.

Kirsten Nissen forklarer, at det ikke har været muligt at indføre tilkøb af ekstra ydelser tidligere, fordi det er blevet anset som konkurrenceforvridende, at det offentlige bevæger sig ind på det private marked. Men det er ikke tilfældet med den måde, ordningen er skruet sammen på nu.

Hun mener ikke, at det skaber ulighed eller er en glidebane, at nogle borgere kan købe ekstra ydelser, mens andre ikke har råd. Hun frygter ikke, at det er begyndelsen på mere brugerbetaling.

– Men vi følger selvfølgelig udviklingen nøje for at sikre, at der ikke sker et skred, understreger hun.

– De borgere, som ikke har råd til at købe ekstra ydelser, har heller ikke indtil nu kunne få den ektra hjælp, så på den måde er der ikke noget, der ændrer sig. Nogle har flere penge end andre, siger Kirsten Nissen og tilføjer, at det dog er meget få ældre borgere, der køber sig til ekstra ydelser i det private i dag. 

De ekstra ydelser, som borgere fra januar kan købe sig til, kommer altså ikke til at træde i stedet for ydelser, borgeren i forvejen er berettiget til. Man bliver altså ikke frataget ydelser, som man hidtil har fået af den kommunale hjemmepleje – ældre borgere med penge på lommen får blot mulighed for at købe sig til mere service.

Hidtil har det kun været muligt for borgerne at tilkøbe ekstra ydelser af private hjemmeplejeleverandører. Med den nye ordning vil den kommunale hjemmepleje dermed blive ligestillet med de private leverandører.

Priserne på de ekstra ydelser bliver fastsat efter, hvilke udgifter kommunen har ved at afholde ydelsen. Kommunen må ikke tjene penge på, at borgerne køber ekstra service. 

Ældrerådets formand Kirsten Nissen ser det i øvrigt som positivt, at borgere kan få ekstra hjælp af hjemmehjælpere, som de kender i forvejen – i stedet for at skulle købe ekstra hjælp fra nogen, de aldrig har mødt før. 

Nørrebro Station er mørk, uhumsk, forsømt og utryg: Nu kræver borgere i området forandring