Slotspladsen ved Christiansborg får en spritny terrorsikring. Foto: GHB Landskabsarkitekter

Christiansborg Slotsplads skal sikres bedre mod terror. I efteråret 2018 vil pladsen være omkranset af nye granitkugler.

Slotspladsen ved Christiansborg har været skue for mange demonstrationer, koncerter og politiske begivenheder gennem årene.

De nuværende sten, der skal sikre Christiansborg og Slotspladsen mod terroranslag, har været placeret i en bue rundt om pladsen siden 2013 som en midlertidig foranstaltning. Nu er arbejdet med en permanent terrorsikring gået i gang. 

Opgaven med at designe og nytænke sikringen af Slotspladsen varetager GHB Landskabsarkitekter, og firmaet har nu fremlagt et endeligt design for den permanente sikring af området. 

Den kommende terrorsikring består af tunge stålpullerter beklædt med granitkugler, som er af samme bornholmske granit, som indgår i store dele af den omkringliggende arkitektur.

Oprindeligt var opgaven at sikre pladsen, som den var, men undervejs i sikringsprojektets første fase besluttede bygherren, at en omlægning af pladsen med et nyt design burde overvejes sammen med selve sikringsopgaven, fortæller Torben Møbjerg, der er administrerende direktør og tegnestueejer hos GHB Landskabsarkitekter:

– Vi har nogle afgørende kriterier for, hvordan det kan se ud. Pladsen skal sikres til et højt sikkerhedsniveau og samtidig kunne rumme arrangementer i almindelighed. Derfor må terrorsikringen heller ikke virke afvisende i sit design, og hvis der opstår en krisesituation, så skal pladsen hurtigt kunne rømmes, siger Torben Møbjerg.

Hidtil har store granitsten beskyttet Christiansborg. Foto: Google Maps

I det nye design af pladsens sikring bliver der sat store granitkugler op, hvor der vil være stålpullerter indeni. Foto: GHB Landskabsarkitekter

Særligt designet af terrorsikringen har været i fokus, og løsningen med de store granitkugler skal være med til at give borgere lyst til at færdes i området, understreger Torben Møbjerg:

– Vi har gjort meget ud af, at kuglerne skulle have et let udtryk, og vi har lavet dem, så de stort set ligger oven på belægningen visuelt, så det ser ud, som om de vil rulle, hvis man blot skubber til dem. Det har været vigtigt for os, at pladsens udformning signalerer åbenhed trods etableringen af sikringsløsningen. siger han til KBH.dk.

Ombygningen af Slotspladsen startede sidste år og forventes at stå færdig i efteråret 2018. 

Det er dog ikke kun på Christiansborg, der kigges på terrorsikringen.

På Frederiksberg er der også kommet ny terrorsikring foran skøjtebanen, som en vognmand kritiserer og kalder ‘hovedrystende’.