Foto: Michael Levin/Realdania By & Byg

Københavnske fodgængere og cyklister kan tage den første tur over Lille Langebro allerede i ef- termiddag mandag den 1. juli. Broen bliver officielt indviet onsdag den 14. august, hvor alle er velkomne.

En helt ny forbindelse mellem Rådhuspladsen, Christianshavn og Islands Brygge i København står nu klar til at blive indtaget af cyklister og fodgængere. Åbningen af Lille Langebro har været imødeset af mange københavnere, siden de fire brofag ankom fra værftet i Rotterdam i starten af april. Nu er Realdania By & Byg efter tre måneders anlægsarbejde færdig med at montere og teste broen, som blev overdraget til Københavns Kommune her til middag. De første cyklister og fodgængere kan derfor passere den 175 meter lange bro allerede fra i eftermiddag, hvilket er et par måneder tidligere end forventet og planlagt.

Lille Langebro er en gave fra foreningen Realdania til København. Københavns Kommune for- venter, at op mod 10.500 cyklister og fodgængere vil benytte Lille Langebro hver dag. Dermed vil Lille Langebro aflaste Langebro, der bliver benyttet af flere end 40.000 cyklister på hverdage.

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, glæder sig over, at broen kan åbne nu, så københav- nerne kan få glæde af den i løbet af sommeren:

– Lille Langebro er en del af det byudviklingsprojekt, som vi satte i gang med BLOX. Broen bliver en rolig og behagelig forbindelse mellem Københavns bymidte og Christianshavn, som bringer flere tusinde cyklister og fodgængere over – og helt tæt på – vandet hver eneste dag. Ikke mindst i sommermånederne vil den, sammen med de mange aktiviteter i og omkring BLOX, være med til at skabe masser af liv på en del af havnen, som tidligere lå lidt øde hen og var mest præget af biler.

Innovativt brodesign

Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg – Realdanias datterselskab, der har været bygherre på broen – glæder sig også over, at monteringen og de afsluttende tests er gået glat, så broen står klar tidligere end ventet.

– Vi har haft et fantastisk samarbejde med vores entreprenører fra Mobilis-TBI og Hollandia gen- nem hele processen. Vi synes, at Lille Langbro er blevet en smuk bro, men det er også et stykke kompliceret ingeniørkunst, som har krævet nye, innovative løsninger, og millimeterpræcision af entreprenøren i både produktionen og den efterfølgende montering. Det gør det kun endnu mere tilfredsstillende, at Lille Langebro allerede nu kan indtages af københavnerne.

Foto: Michael Levin/Realdania By & Byg

Lille Langebro genskaber den første Langbro-forbindelse fra 1600-tallet, der gik netop mellem Vester Voldgade og Langebrogade. Lille Langebro kan åbne for skibstrafik simultant med Lan- gebro, men hvor Langebro åbner opad, har de britiske ingeniører og arkitekter BuroHappold En- gineering og WilkinsonEyre designet Lille Langebro som en drejebro, hvor de to centrale brofag drejer om deres egen akse. En løsning, der har krævet udvikling af helt ny teknologi, som samti- dig har gjort det muligt at give Lille Langbro et let og nøgternt, arkitektonisk udtryk.

Folkelig indvielse til august

Efter sommerferien bliver Lille Langebro indviet officielt. Det sker onsdag den 14. august kl. 15- 18, hvor alle byens borgere og besøgende er inviteret med til at markere åbningen af Køben- havns nye cykel- og gangbro. Programmet for den folkelige indvielse bliver offentliggjort i starten af august.

Foto: Michael Levin/Realdania By & Byg