Foto: Shutterstoc

Københavns Kommune oplever, at mange børn vokser op i et hjem med alkoholmisbrug, uden at få den hjælp de har brug for. Det vurderes, at helt op til 15.000 børn alene i København lever i familier præget af alkoholmisbrug.

På landsplan viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at 122.000 børn opvokser i familier med alkoholisme. Alkoholmisbruget påvirker ikke blot den, som drikker i familien, men det rammer især også børnene hårdt. Forskning viser, at børn af alkoholikere ikke blot er påvirkede af hjemmets alkoholproblemer i opvæksten, men at det følger dem resten af livet – hvis der ikke gribes ind.

Sammenlignet med andre børn, har børn af forældre med en alkoholrelateret diagnose; større risiko for en psykiatriske diagnose, dobbelt så stor risiko for at begå selvmord og 8 gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet. I deres voksne liv kan de have svært ved at skabe nære relationer til andre personer, og der er stor risiko for, at de selv ryger ud i et misbrug.

Hvorfor er der ikke flere familier i behandling?

Alkoholmisbrug er stadig et meget tabubelagt emne. Det betyder desværre, at både forældre og børn fra alkoholramte familier gør alt for at skjule problemerne derhjemme. Ofte prøver forældrene endda at skjule misbruget for børnene ved at forvrænge virkeligheden over for børnene, ved at lyve omkring drikkeriet. Det betyder, at det kan være ekstremt svært for fagpersoner, pædagoger og skolelærere at spotte problemerne.

Tegn på, at et barn har alkoholisme tæt på livet

Børn reagerer meget forskelligt. Nogle er gode til at skjule hjemmets belastede forhold, hvor andre viser klare tegn på mistrivsel. Følgende tegn hos børn kan skyldes alkoholproblematikker i hjemmet:

  • Ondt i maven og hovedet
  • Lavt selvværd
  • Trist og ked af det – især op til højtider
  • Koncentrationsproblemer 
  • Flov over at tage legekammerater med hjem
  • Opbyggelse af en stærk facade for at skjule et sårbart indre

Kender du et barn, der lever i et hjem præget af misbrug?

Der er hjælp at hente, hvis du selv eller en du kender drikker for meget. Hos Dansk MisbrugsBehandling i København tilbydes ambulant alkoholbehandling på HC Andersens Boulevard. Her kan du gå i behandling for dit alkoholproblem, mens du bor hjemme og passer dit job. Samtidig er der en lang række tilbud til pårørende, så de også får den nødvendige hjælp til at håndtere de alvorlige konsekvenser af at have levet tæt på en misbruger – og får støtte til at komme godt ud den anden side af misbruget.