Foto: Shutterstock

Annoncørbetalt indhold

Både cannabis og alkohol er vanedannende stoffer, som ofte misbruges.

Cannabis er en plante, der dyrkes, høstes og forarbejdes til forskellige produkter, der forbruges til både medicinske og rekreative formål. De to hovedtyper af cannabisprodukter er marihuana og hampeolie.

Marihuana er mere potent end hampeolie, fordi det indeholder flere psykoaktive stoffer, der er kendt som Tetrahydrocannabinol (THC). Det har en udbredt medicinsk og rekreativ anvendelse.

Alkohol er et produkt, der skabes ved gæring af gær, sukker og stivelse. Alkoholiske drikkevarer, der almindeligvis drikkes, er vin, øl og hård spiritus som f.eks. vodka eller whisky. Alkohol har også en udbredt medicinsk og rekreativ anvendelse.

Cannabis vs. alkohol: Addiction

Cannabis og alkohol er begge vanedannende stoffer, men alkohol anses for at være mere vanedannende end cannabis. Det skyldes, at alkohol har en større risiko for fysisk afhængighed, og at virkningerne af abstinenser kan være livstruende (f.eks. kramper). Cannabis fører normalt ikke til fysisk afhængighed; det kan dog forårsage psykologisk afhængighed, som nogle brugere har svært ved at opgive. 

Ud over at cannabis og alkohol er vanedannende stoffer, er der mange andre sundhedsaspekter, som skal analyseres, før man kan afgøre, hvilket stof der er mere skadeligt end det andet.

Alkohol vs. cannabis: Misbrug og kontrolforanstaltninger

Selv om begge stoffer betragtes som “kontrollerede stoffer”, er der en forskel mellem de to med hensyn til, hvordan de hver især reguleres eller kontrolleres. Alkohol er lovligt for voksne over 21 år, det koster ca. 20 cent pr. ounce ren alkohol, og det kan købes i de fleste butikker. Cannabis er ulovligt til alle formål, den gennemsnitlige pris for et gram er ca. 70 kroner, og det kan kun købes på det sorte marked, hvilket gør det vanskeligt at kontrollere, hvem der sælger/forbruger det.

Alkohol vs. cannabis: Virkninger

De psykoaktive komponenter i begge stoffer er kendt for at forårsage lignende virkninger som f.eks. ændrede sanser (f.eks. at se lyde), nedsat koordination og koncentrationsbesvær. Den største forskel mellem virkningerne af disse to stoffer ligger i deres varighed og type af virkning. Alkoholindtagelse kan forårsage en hurtigere indtræden af beruselse, som varer i ca. en til tre timer, afhængigt af den indtagne mængde. Rygning af cannabis eller indtagelse af det oralt giver en langsommere indtræden af forgiftning, der kan vare i fire til 24 timer.

Alkohol vs. cannabis: Døden

Alkohol er ofte forbundet med risikabel adfærd, fordi det kan medføre tab af koordination og dømmekraft, hvilket gør en sårbar over for ulykker med døden til følge. Selv om dette sker blandt brugere, der er kroniske misbrugere, har der været tilfælde, hvor børn er døde, mens de brugte alkohol for første gang. Rygning af cannabis er ikke forbundet med risikabel adfærd og er aldrig blevet tilskrevet et dødsfald som følge af en overdosis.

Alkohol vs. cannabis: Medicinsk brug

Begge stoffer bruges medicinsk i nogle kulturer, men der er færre medicinske anvendelser forbundet med rygning af cannabis sammenlignet med alkohol. At drikke alkohol kan lindre smerter, mindske angst og hjælpe en med at falde i søvn om natten. Cannabis er på den anden side mest kendt for sine psykoaktive virkninger. Rygning af cannabis kan mindske smerter, inflammation og stress og lindre symptomerne på visse medicinske tilstande (f.eks. kræft eller aids).

Alkohol vs. cannabis: Andre virkninger

Begge stoffer er forbundet med lignende virkninger på forskellige aspekter af livet som f.eks. beskæftigelsespotentiale, akademiske præstationer i skolen og familieliv. Brugere af begge stoffer kan opleve tømmermænd, som er karakteriseret ved hovedpine og kvalme på grund af dehydrering efter overdreven brug af stoffet. Rygning af cannabis har vist sig at have visse medicinske fordele for kræftpatienter. Før man bruger et af disse stoffer, er det vigtigt at undersøge ikke kun virkningerne, men også de potentielle skader, der er forbundet med dem.

Alkohol vs. cannabis: Hvem misbruger?

Selv om begge stoffer er vanedannende og kan føre til tvangsbrug, graviditetsproblemer og psykiske lidelser, er antallet af personer, der i øjeblikket opfylder de diagnostiske kriterier for alkoholforstyrrelse (AUD), 7 gange højere end de rapporterede 3 millioner brugere, der opfylder kriterierne for cannabisforstyrrelse. Antallet af personer, der er blevet diagnosticeret med cannabisbrugsforstyrrelse, er sandsynligvis betydeligt mindre end dette, da mange cannabisbrugere ikke opfylder de diagnostiske kriterier for at have en stofbrugsforstyrrelse.

Alkohol vs. Cannabis: Medicinske tilstande relateret til misbrug

Langvarigt alkoholmisbrug kan resultere i kognitiv svækkelse, sløret tale og demens som følge af alkoholens neurotoksiske virkninger på hjernecellerne. Kroniske cannabisbrugere synes ikke at være udviklingshæmmede; de kan dog opleve kognitive forringelser, mens de er høje.

Alkohol vs. cannabis: Juridisk status

Selv om både alkohol og cannabis kan være vanedannende og medføre betydelige sundhedsrisici, er det lovligt at drikke alkohol for personer over 21 år i USA, alle aldre i Danmark, men kan dog kun købes hvis du er over 16 år, mens det er forbudt at bruge cannabis i henhold til både forbundslovgivningen og de fleste delstaters lovgivning. På trods af disse kemikaliers lovlighed er forbruget sammenligneligt i lande med enten delvist eller fuldstændigt forbud mod at drikke alkohol eller tage medicin.

Referencer:

How Weed and Alcohol Stack Up Against Each Other

Marijuana vs. Alcohol: Which Is Really Worse for Your Health?

Mythbusters: Is cannabis really 100 times safer than alcohol?

Alcohol ‘more damaging to brain health than marijuana’