Foto: H.C. Andersens Boulevard / Google Street View

Det vrimler med cyklister på H.C. Andersens Boulevard. Men det er ikke nok plads på cykelstierne, mener borgmester.

2.500 mennesker på cykel i rush hour på H.C. Andersens Boulevard ad cykelstierne hver vej. Det er pænt mange. Særligt når der kun er plads til cirka 1000 pr bane. Det fortæller Ingenøren og henviser til tal fra Københavns Cykelregnskab.

Men den går ikke, mener hovedstadens cykelglade miljø- og teknikborgmester, Morten Kabell(EL). Københavns vejnet skal gentænkes.

– Vi bør prioritere pladsen til den mest pladseffektive trafik, så bilerne må vige for at give plads til cykler og kollektiv transport, siger han i en pressemeddelse.

Lidt over halvdelen af pladsen mellem byens huse bruges til vejbaner for biler, mens cykelstier udgør 7 procent. Og det er altså for lidt ifølge Kabell.

I fremtiden vil behovet for flere cykelstier blive endnu større, da byen ifølge beregninger vil opleve en vækst i befolkningen på 100.000 nye borgere frem imod 2025. Det giver ifølge beregninger en øget cykeltrafik på mellem 25 og 36 procent.

– Vi får svært ved at få folk til at tage cyklen i fremtiden, når vi kan se, at kapacitetsproblemerne på cykelstierne kun bliver større. Derfor er vi nødt til at inddrage vejbaner og parkeringsarealer til fordel for cyklerne, så flest muligt kan komme gennem trafikken, siger Morten Kabell til Ingeniøren.

En Trængselskommision nåede i en rapport fra 2013 frem til, at investeringer i gode og bedre muligheder for at hoppe på cyklen for at transportere sig er en god måde at bekæmpe trængsel på. Og Københavns Kommune har massevis af målsætninger om at få flere københavnere til at vælge cyklen.

Klimaplan 2025 indeholder for eksempel et mål om, at 75 procent af al transport enten skal være på gåben, med offentlig transport eller på cykel, mens teknik- og miljøudvalgets ‘Fællesskab København’ plan har et mål om, at 50 procent tager cyklen i 2025, som Ingeniøren skriver.

Cyklen er nutiden og fremtiden i København, ser det ud til.