Sådan ser de nye lastbiler ud. Foto: Shutterstock

Et nyt forsøg med biogas sender mælkebiler på gaden i København, der kører på 100 procent grøn energi. Brændstoffet til mælkebilerne er nemlig biogas udvundet af gylle. Det vil reducere udledningen af CO2 med mindst 53 procent. Gylle fra en enkelt ko kan drive en lastbil 875 kilometer. Forsøget er et af en række forskellige Arla-initiativer for at nedbringe CO2 på transportområdet.

Hver eneste danske ko producerer godt 20 kubikmeter gylle om året, og det har i århundreder været brugt som gødning. Men nu kan gylle også bruges som brændstof til at drive de mælkebiler, der leverer mælk.

I et helt nyt forsøg, som Arla netop har sat i gang, testes nu lastbiler, der groft sagt leverer mælken på gylle. Brændstoffet er nemlig biogas, som udvindes af gylle.

”Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, som vi vil teste. Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud og anløber godt 2.600 detailbutikker hver dag. Derfor har vi taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre grønt,” siger Jakob Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.

Forventningen er, at gylle fra en enkelt ko kan skabe så meget biogas, at lastbilen kan køre 875 kilometer. Samtidig viser undersøgelser, at CO2-udledningen reduceres med mindst 53 procent i forhold til den biodiesel, som Arla ellers anvender.

Stort potentiale

I første omgang er det to af Arlas lastbiler af mærket Scania, der er ombygget, så de udelukkende kører på biogas. Den ene lastbil leverer mælk på grøn gas i København, mens den anden henter mælk på Sjælland og kører til København. Afkølingen af mælken sker også med biogas.

Biogas er et langt mere bæredygtigt produkt end normal dieselolie, fordi det er et produkt, som køer danner naturligt.

”Potentialet i forsøget er kæmpestort, fordi Arlas landmænd har et restprodukt, gylle, der nu viser sig at kunne bruges i en cirkulær økonomi. Med godt 12,5 millioner kørte kilometer om året af vores distributionslastbiler, vil der kunne spares meget CO2 og partikelforurening, hvis forsøget går godt,” siger Jakob Knudsen.

Godt 500.000 køer på Arla-gårde skaber dagligt store mængder af gylle. Det bruges i dag i høj grad som gødning, men ny teknologi skaber også ny, bæredygtig energi ud af gyllen.

Udover CO2-besparelsen er et andet plus ved biogaslastbilerne, at de larmer markant mindre. Støjen reduceres med 3-4 decibel, og det svarer til godt en halvering af støjen.

Et af mange initiativer

Biogaslastbilerne er ét af en række initiativer som Arla har igangsat for at forsøge at lave grønnere transport. Primo 2020 igangsættes et andet spændende initiativ, hvor lastbilerne også vil køre på grøn energi.

Men allerede i 2017 blev partikeludledningen sænket med 25 procent, fordi Arla skiftede vi brændstoffet ud på 60 lastbiler og erstattede det med GTL. Det er en syntetisk diesel lavet på naturgas i stedet for råolie og har en langt højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel.

Det er især kørslen i København og på resten af Sjælland, hvor de 60 lastbiler nu har reduceret partikeludledningen med mindst 25 procent. Herudover reducerer det udledningen af andre skadelige stoffer som NOxHC og CO.

Samtidig bliver chaufførerne undervist i at køre miljørigtigt. De skal sikre det korrekte dæktryk for at bruge mindst muligt brændstof. Derudover må lastbilen ikke køre over 80 kilometer i timen. Det sikrer, at brændstofforbruget er så lavt som muligt.

”Som led i vores mål om at blive CO2-neutral arbejder Arla på at gøre al distribution grøn og et af forsøgene er biogaslastbilerne i Storkøbenhavn. Efter en testperiode på 4-6 måneder, vil vi evaluere og se på anvendeligheden i lastbilerne og derpå perspektiver i forsøget,” siger Jakob Knudsen. I Sverige er man en smule længere med forsøg med at levere mælk på biogas, og her forventer Arla, at 30 procent af flåden kører på biogas om fem år.