Hviids Vinstue i Lille Kongensgade omkring år 1900. Foto: Københavns Museum

To af Danmarks ældste værtshuse bliver beskyttet af Københavns Kommune. Byhistoriker og medlem af Borgerrepræsentationen Allan Mylius Thomsen ser tilbage på historien.

Blogindlæg af Allan Mylius Thomsen.

Som lokalpolitiker er det ikke ofte, at man får lov at sætte præg på sin by. Men efter en langstrakt kamp, er det lykkedes at få vedtaget et forslag om udarbejdelse af en ‘bevarende lokalplan’ for ejendommene med Hviids Vinstue og Skindbuksen i Lille Kongensgade.

De er fra henholdsvis 1723 og 1728.

I virkeligheden omtales Hviids Vinstue allerede i 1705, men var da drevet af franske vinhandlere.

Allerede i februar blev Venstres gruppeformand Flemming Steen Munch og jeg kontaktet at restauratørerne på de to hæderkronede københavnske værtshuse. Et ejendomsselskab var begyndt at opkøbe ejerlejlighederne i ejendommen, og havde erhvervet sig flertal i ejerforeningen.

Først forsøgte de at købe de to restauranter ud. Det var lykkedes dem at opkøbe Parnas længere henne ad gaden. Den blev lukket og skal nu være modeforretning.

Foto: Lars Krabbe

Lille Kongensgade, hvor Hviids Vinstue har ligget siden 1700-tallet. Foto: Allan Mylius Thomsen

Når metroen står færdig, bliver Lille Kongensgade en lukket gågade, hvor det bliver profitabelt at etablerer modeforretninger og lignende.

Men da de to restauratører ikke ønskede at sælge, indsatte ejendomsselskabet en formand for ejerforeningen, som med tvivlsomme metoder prøvede at presse de to restauranter ud.

Som Borgerrepræsentanter forsøgte Flemming Steen Munch og jeg at gå ind i sagen om de to historiske værtshuses side. Ejendommene var allerede fredet, med værtshusene er private forretninger, der ikke falder under fredningsloven.

Kommunen har meget få redskaber, der kan beskytte forretninger og gademiljøer. Men en af dem er en ‘bevarende lokalplan’, der giver kommunen en række beføjelser ang. facader, skiltning, udeservering, gadeindretning, bopælspligt og lignende.

Foto: Morten Langkilde

Derfor stillede jeg, om medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Enhedslisten, et medlemsforslag om at udarbejde en ‘bevarende lokalplan’.

Det blev vedtaget med bred tilslutning.

Når dette arbejde er tilendebragt, skal Borgerrepræsentationen så vedtage planen. Det vil sandsynligvis ske først i det nye år.

Så nu er der håb for, at både nuværende og fremtidige københavnere og gæster kan opleve dette stykke autentiske københavnske historie, fremfor at blive præsenteret for modeforretninger og internationale caféer, som de kan møde i alle andre storbyer.

Foto: Nicolai Svane

Allan Mylius Thomsen er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Han er desuden forfatter til flere bøger og byhistoriker. Han har netop udgivet bogen ‘Byen der forsvandt’ om København i gamle dage. 

Byhistoriker om Tove Ditlevsens barndomskvarter: Vesterbros originale historie fortrænges af sjælløst boligbyggeri