Foto Pexels

Der kan være mange årsager til, at der sker mange ting på kontoret, hvilket potentielt kan have stor indvirkning på arbejdsmiljøet og stressniveauet for dine medarbejdere, hvorfor det måske kan være en bemærkning værd at undersøge, hvorledes denne travlhed kan minimeres til en tærskelværdi, så din arbejdsplads ikke konsekvent presses ud over kapacitet.

 

Outsource opgaver

En måde at fjerne noget af arbejdspresset fra dine medarbejdere kan være ved at outsource nogle af de arbejdsopgaver, der kan være trivielle eller en formalitet, der nødvendigvis ikke behøver at løses indenfor kontorets eller virksomhedens fire vægge. Det kan være sådan noget som at anskaffe telefonpasning, der kan medvirke til en stressfaktor mindre, så dine medarbejder kan fokusere på det, der er kerneopgaverne. En service som telefonpasning kan måske nemt varetages af udenforstående, der kan omdirigere informationerne til jer uden I behøver direkte at tale med alle henvendelserne. Du kan blandt andet finde telefonpasning i København.

Foruden telefonpasning er der måske også en række andre opgaver, der kan udliciteres til andre virksomheder, så der skabes mere ro på din arbejdsplads og for dine medarbejdere.

 

Prioritér pauser og måske en social frokost

En måde, hvorpå det kan være nemmere at håndtere stressfulde periode, er ved at begrænse dem til et fast tidsrum. Dette kan opnås ved at indføre en eller flere pauser i arbejdstiden, så dine medarbejdere kan få et frirum. Dette kan bestå sig i en social frokost eller hvad der nu giver mening for jeres virksomhed, arbejdsplads og kollegaskab. På den måde kan der laves stunder, hvor travlheden ikke er til stede, hvilket kan gøre det nemmere at håndtere den travle periode på jobbet. Derudover kan den sociale sammenhæng måske have en positiv effekt på kollegaskabet, hvilket også kan virke fordelagtigt i virksomheden i forbindelse med at håndtere omstændige og besværlige arbejdsopgaver. Det kan også medvirke til øget motivation på arbejdet.